CSSによるGSUBフィーチャー切り替え

Source Han Sans/Not Sans JP が必要です。ChromeまたはFirefox,Safari,IE11で有効です。

aalt

font-feature-settings:"aalt" 1 ;
font-feature-settings:"aalt" 2 ;
font-feature-settings:"aalt" 3 ;dlig

font-feature-settings:"dlig" 1 ;
0点0点
メートルメートル

liga

font-feature-settings:"liga" 1 ;
ffiffi

liga (off)

font-feature-settings:"liga" 0 ;
ffiffi

ccmp

font-feature-settings:"ccmp" 1 ;
————
か゚か゚

fwid

font-feature-settings:"fwid" 1 ;
?/Aji?/Aji

hwid

font-feature-settings:"hwid" 1 ;
?/A?/Aji?/A?/Aji

pwid

font-feature-settings:"pwid" 1 ;
?/A?/Aij?/A?/Aij

jp78

font-feature-settings:"jp78" 1 ;

jp83

font-feature-settings:"jp83" 1 ;

jp90

font-feature-settings:"jp90" 1 ;

nlck

font-feature-settings:"nlck" 1 ;

vert

font-feature-settings:"vert" 1 ;
「ぁー。」「ぁー。」
writing-mode:vertical-rl
「ぁー。」

fwid + vert

font-feature-settings:'fwid' 1,'vert' 1;
(718) ⇒ (63153) ⇒ (65146)
—— ――

writing-mode:vertical-rl + fwid
――

locl

font-feature-settings:"locl" 1 ;
“…”“…”
abced
ああ…ああ abc…abc

〴〵?

no-attribute
〴〵


〳〵


vert

ccmp
〴〵
〳〵
writing-mode:vertical-rl
U+3033

U+3034

U+3035

U+3033+U+3035
〳〵
U+3034+U+3035
〴〵
ccmp
〴〵
〳〵